Lekos as
Org.nr. 968 438 452
 

Boligformidling.

Selskapet ble etablert 1. Januar 1994, og er eiet og drevet av Karin Syversen som har mer enn 25 års erfaring fra leiemarkedet for boliger i Oslo. Karin arbeidet tidligere som boligkoordinator i Akerkonsernet. I løpet av 13 år hos Aker og 13 år som selvstendig virksomhet har Karin Syversen formidlet mange tusen leieavtaler, siden 1994 hovedsakelig på vegne av landets største bedrifter.

Lekos as arbeider i alt vesentlig grad i det profesjonelle leiemarkedet, med hovedfokus på de vestre bydeler i Oslo. En av grunnpilarene i dette arbeidet er kunnskapen om markedet, herunder den løpende kontakten med aktørene.

Det finnes mange aktører i det profesjonelle markedet. Lekos as har konsentrert arbeidet i forhold til de virksomheter som har et visst behov for leieboliger, slik som for eksempel Statoil, Akergruppen, Wilh. Wilhelmsen, GDF Suez E&P Norge as.

Interiørløsninger for utleieboliger.

Denne virksomheten baserer seg på den gjennom 26 år opparbeidede erfaring fra arbeidet med boligformidling. I dette ligger tilbud om råd og veiledning, bl.a. om farger og kvaliteter, møblering, lys og lyd, vvs og annet, for utleiere som ønsker å henvende seg til de profesjonelle leietagerne. Tilbud om bistand ved prisforhandlinger i tilknytning til innkjøp ligger også i dette.

Forretningsførsel.

Lekos as har avtaler om forretningsførsel men tre mindre boligsameier i Oslo. Denne virksomheten er drevet siden 1994, og tilbyr en mer skreddersydd og personlig løsning enn det som normalt tilbys i dette markedet.

 Benytt Lekos! Vår erfaring, er ensbetydende med din trygghet.

 
Karin
Karin Syversen
Karin
Odd Syversen